0936027669

Trứng lòng đào
(温泉卵)

Trứng lòng đào <br> (温泉卵)

Trứng lòng đào
(温泉卵)

Khác

Giá: 7,000₫

Lượng Calories : 85.0 kcal

Bình luận