0936027669

Set gyudon củ cải bào
(大根牛丼セット)

Set gyudon củ cải bào <br> (大根牛丼セット)

Set gyudon củ cải bào
(大根牛丼セット)

Khác

Giá: 79,000₫

Reg: 79.000VNĐ (612.8 kcal)
Lrg: 89.000VNĐ (706.4 kcal)

Bình luận