0936027669

Set cơm gà Tori Katsu
(鳥カツセット)

Set cơm gà Tori Katsu <br> (鳥カツセット)

Set cơm gà Tori Katsu
(鳥カツセット)

Khác

Giá: 75,000₫

Lượng Calories : 645.7 kcal

Bình luận