0936027669

Rau xào thập cẩm
(炒め野菜)

Rau xào thập cẩm <br> (炒め野菜)

Rau xào thập cẩm
(炒め野菜)

Khác

Giá: 20,000₫

Lượng Calories : 22.0 kcal

Bình luận