0936027669

Mì Udon truyền thống
(かき揚げうどん)

Mì Udon truyền thống <br> (かき揚げうどん)

Mì Udon truyền thống
(かき揚げうどん)

MÓN ĂN CHÍNH

Giá: 45,000₫

Lượng Calories : 310.8 kcal

Bình luận