0936027669

Mì Udon Cari
(カレーうどん)

Mì Udon Cari <br> (カレーうどん)

Mì Udon Cari
(カレーうどん)

MÓN ĂN CHÍNH

Giá: 55,000₫

Lượng Calories : 405.3 kcal

Bình luận