0936027669

Khoai tây chiên
(ポテトフライ)

Khoai tây chiên <br> (ポテトフライ)

Khoai tây chiên
(ポテトフライ)

Khác

Giá: 25,000₫

Lượng Calories : 146.0 kcal

Bình luận