0936027669

Katsudon
(カツ丼)

Katsudon <br> (カツ丼)

Katsudon
(カツ丼)

MÓN ĂN CHÍNH

Giá: 55,000₫

Reg: 55.000VNĐ (573.7 kcal)
Lrg: 65.000VNĐ (615.7 kcal)

Bình luận