0936027669

Gà rán Kara Age
(から揚げ)

Gà rán Kara Age <br> (から揚げ)

Gà rán Kara Age
(から揚げ)

MÓN ĂN CHÍNH

Giá: 40,000₫

Reg: 40.000VNĐ (238.2 kcal)
Lrg: 110.000VNĐ (714.6 kcal)

Bình luận