0936027669

Gyudon truyền thống
(牛丼)

Gyudon truyền thống <br>  (牛丼)

Gyudon truyền thống
(牛丼)

MÓN ĂN CHÍNH

Giá: 50,000₫

Reg: 50.000VNĐ (519.4 kcal)
Lrg: 60.000VNĐ (613.0 kcal)

Bình luận