0936027669

Gyudon rau củ
(野菜牛丼)

Gyudon rau củ <br> (野菜牛丼)

Gyudon rau củ
(野菜牛丼)

Khác

Giá: 55,000₫

Reg: 55.000VNĐ (543.2 kcal)
Lrg: 65.000VNĐ (636.8 kcal)

Bình luận