0936027669

Gyudon phô mai
(チーズ牛丼)

Gyudon phô mai <br> (チーズ牛丼)

Gyudon phô mai
(チーズ牛丼)

Khác

Giá: 65,000₫

Reg: 65.000VNĐ (594.4 kcal)
Lrg: 75.000VNĐ (663.0 kcal)

Bình luận