0936027669

Gyudon củ cài bào
(大根牛丼)

Gyudon củ cài bào <br> (大根牛丼)

Gyudon củ cài bào
(大根牛丼)

Khác

Giá: 55,000₫

Reg: 55.000VNĐ (537.4 kcal)
Lrg: 65.000VNĐ (631.0 kcal)

Bình luận