0936027669

Gà rán xù Torikatsu
(鳥カツ)

Gà rán xù Torikatsu <br> (鳥カツ)

Gà rán xù Torikatsu
(鳥カツ)

Khác

Giá: 40,000₫

Reg: 40.000VNĐ (238.2 kcal)
Lrg: 110.000VNĐ (714.6 kcal)

Bình luận